רבבה סמינר להכשרה מקצועית

סגל רבני

סגל הרבנים והרבניות של מדרשת רבבה הם אנשי מקצוע בתחומי ההנחיה, הייעוץ והטיפול, המשלבים לימודי יהדות עם כלים מקצועיים.

רובינשטיין הרבנית רבקה
rivkarub4@gmail.com
08-8524808
אלאלוף עפרה
ofra900@gmail.com
02-6518556
טלר דקלה
tellerfam@gmail.com
זנדמן שיר
shirku.w@gmail.com
052-7623687
חסון שירה
shironhasson@gmail.com
02-6783360
דוניר יעל
yaelidun@gmail.com
050-7116175
בן סימון רות
ruth@ynrcollege.org
02-6321605
בקשי מרב שפרה
meravbakshie@gmail.com
077-7650021
פרידלר מרים
myriam@harova.org